Ansøgninger til landbrugsstøtte er i fuld gang

Der er nu tre uger tilbage til at få søgt grundbetaling og bioordninger for 2024.

Siden 1. februar har det været muligt ansøge om de tilskud der høre under den direkte støtte i landbrugsstøtten. Det drejer sig først og fremmest om grundbetalingen, som mange også kender som hektarstøtten. Altså den almene støtte, der udregnes per hektar man dyrker.

Derudover gælder det og bioordninger, der blev indført sidste år som er ekstra tillæg der kan søges til hektar, hvor der laves en ekstra indsats inden for en række miljø- eller klimavenlige områder. I år er der fem bioordninger.

En femtedel af støtten

Man kan således få ekstra støtte per hektar hvis man på dele af sin landbrugsjord indfører varieret planteproduktion, ekstensiveret slæt, økologisk landbrug, miljøvenligt græs eller giver mere plads til biodiversitet på sine arealer.

Støtten til bioordningerne udgør 22,5 procent af den samlede direkte støtte til landmændene.

Fristen for at søge grundbetaling og bioordninger er den 22. april. Der kan dog rettes til i markplanerne frem til den 3. maj, hvis det er nødvendigt. Også ansøgning om ko- og slagtepræmier er i gang. Her er fristen dog først 17. maj.

Læs også