Medfinansieret af Den Europæiske Union

De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er udelukkende afsenderens/afsendernes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions holdning. Hverken Den Europæiske Union eller den tildelende myndighed kan holdes ansvarlige herfor.

Søgeresultat

Der er kommet flere penge til økologi - men Morten ville være økolog selvom støtten forsvandt

Ved Tommerup på Fyn er økologisk landmand glad for tilskuddet til økologi - men ville være økolog uanset hvad.

Et år inde i ny øko-ordning: - Det har været en god overgang

Bio-ordningen økologisk arealstøtte er et af de tiltag i CAP, der skal øge det økologiske areal. Ordningen er blevet forenklet og følger nu kalenderåret.

Video: Se maskinparken hos økologisk landmand

Han blev økologisk landmand ved et tilfælde, men det blev en land levevej.

Tobias har bygget stalde til 850 slagtekalve på fødegården: - Jeg har altid villet være landmand

En ung landmand bygger sin kalveproduktion op med en bygning ad gangen, og han har været i gang, siden han var skoledreng. I 2023 blev der opført endnu en kalvestald, og den har han fået etableringsstøtte til. Besætningen er nu vokset til 850 kalve, der fedes til slagtning.

Tilskud til unge landmænd polstrer egenkapitalen

Etableringsstøtten til unge landbrugere og gartnere er flittigt brugt af unge, der vil være en del af fødevareerhvervet, for med støtten polstrer de økonomien med en forstærket egenkapital. Driftsøkonom har gennem en lang karriere set mange ordninger, og den nuværende er klart den bedste.

Danmark står igen alene med braklægning

Et af de store initiativer i den seneste CAP-reform bliver endnu engang udskudt, så Danmark står alene med fire procents braklægning.

90 millioner støttekroner i spil: - Flot interesse for at plante skov

EU har i den fælles landbrugspolitik sat store midler af til etablering af ny skov, og der er pæn søgning af tilskuddet. Skove kan nemlig være svar på mange af tidens store udfordringer.

Brødre planter skov til deres jagt: - Det hele finansieres af EU

En brændende interesse for naturen og jagt er direkte årsag til, at en gårdejer til foråret planter nogle hektar til med blandet skov. Man må gøre noget for naturen, hvis man vil høste lidt vildt.

GASA-direktør ærgrer sig over støttebureaukrati: - Det tjener ikke noget formål

Andelshaverne hos GASA Odense Frugt Grønt kan gennem producentorganisationen modtage tilskud til investeringer i for eksempel ny teknologi. Administrationen af ordningen er dog blevet meget mere pedantisk.

Gartneri på 29 ha klager over »papirnusseri«: - Vi er godt trætte af Landbrugsstyrelsen

PO-midler fremmer den grønne omstilling og giver flere arbejdspladser. Men bureaukratiet i ansøgningsprocessen bremser innovationen, mener gartneriejer.

Video: Støtten hæves til biodiversitet og jordudtagning

I 2024 ændres der på flere takster i landbrugsstøtten, fordi der ikke blev søgt nok sidste år.

Hjælp os med at blive bedre - og vind et abonnement til Effektivt landbrug

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Nyt år, nye regler: Her er ændringerne i landbrugsstøtten

Med et nyt år følger nye retningslinjer, og selvom landbrugsstøtten blev reformeret for kun et år siden, så gælder det også i 2024.

Gert er tredje generation på nordvestjysk gård fra '30erne: Nu giver han tilbage til naturen

I 30’erne blev området Møgelvang mellem Holstebro og Viborg dyrket op af blandt andre Gert Moody Jacobsens farfar, der her siden drev gården Enehøj. I dag drejer historiens hjul den anden vej, og områder af den tidligere hede gives nu tilbage til flora og fauna. Til glæde og fornøjelse for den jagt- og naturinteresserede landmand på slægtsgården.

Bio-ordninger i forbedret udgave

De forventede støttesatser for de CAP-ordninger, der kommer ind under biodiversitet og bæredygtighed, bliver formentlig en del højere i 2024. Det glæder en planteavlskonsulent, fordi der er stor interesse for ordningerne.

CAP-ordning gavner miljøet

Ordningen Miljø- og klimateknologi 2023 er brugt af planteavlere, gartnerier, kvægsektoren og i svinebesætninger. I svinestalde kan teknikken betyde en stor miljømæssig gevinst.

Video: Mere plads til bestøvning

CAP-reformen har givet krav til naturområder

EU-podcast 97: Større bonus for at tage jord ud

Fokus på at få mere natur omkring landbrugene fortsætter

Overdækket gylletank betaler sig straks

En investering i teltdug over gylletank er snusfornuftig. Fordelene viser sig straks, fortæller mælkeproducent.

Populær ordning gavner miljøet

Miljø- og klimateknologi 2023 er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Det er en populær ordning, der på flere områder er blevet forbedret i forhold til den tidligere CAP.