Satellitkontrol er i fuld gang

Ansøgningerne til landbrugsstøtten er sendt af sted, og nu er der fuld gang i kontrollen via satellitbilleder.

Afgrøderne er her i juli nået så langt op, at de kan vurderes på sattelitbilleder. Arkivbilleder: Christian Carus.

Har landmændene sået det på deres marker, som de har søgt landbrugsstøtte til? Det er Landbrugsstyrelsen i fuld gang med at undersøge i disse uger. Den satellitbaserede kontrol af danske marker nu er i fuld gang. Ansøgningsrunden for årets landbrugsstøtte blev afsluttet 22. maj og væksten på markerne er så tydelig, at Landbrugsstyrelsen fra 30. maj har ført kontrol med, om afgrøder stemmer overens med ansøgninger.

Satellitkontrollen kan først gå i gang, når ansøgningsrunden er afsluttet, og ændringsfristen er udløbet. Det skyldes, at vi skal kunne se, om det, der er på marken, er det, der er søgt om tilskud til," udtaler Anna de Klauman, vicedirektør i Landbrugsstyrelsen.

Det er desværre ikke muligt at sende høringsbreve på et senere tidspunkt, for det er vigtigt, at det sker, mens der stadig er afgrøder på marken, så vi og landbrugerne har den fornødne dokumentation, lyder det fra vicedirektøren.

Henvendelse i juli

Hvis der opdages uoverensstemmelser, vil landmændene modtage et høringsbrev, der giver dem mulighed for at rette eventuelle fejl. Satellitanalyserne skal afsløre alt fra forkert indberettede afgrødekoder til fejlagtigt indtegnede markgrænser eller glemte ændringsforslag vedrørende ikke-støtteberettigede elementer. Høringsbreve vil blive udsendt den 11. juli, lige så snart analyserne er afsluttet. Breve vedrørende overtrædelse af pløje- eller slåningsforbud sendes den 16. juli.

Landmændene har derefter mulighed for at dokumentere de faktiske forhold på deres marker ved hjælp af et foto, som kan uploades via Landbrugsstyrelsens app, eller ved at ændre i deres ansøgninger for at sikre overensstemmelse.

Bioordninger kræver kontrol

Med den nye landbrugsreform, der trådte i kraft i 2023, blev der indført en række nye ordninger designet til at fremme den grønne omstilling af landbruget, der går under navnet bioordninger. Disse ordninger medførte et øget krav til brugen af satellitkontrol for at sikre, at støtteordningerne har den ønskede effekt på blandt andet biodiversiteten.

Sidste år sendte Landbrugsstyrelsen cirka 3.000 høringer afsted til landmændene, hvilket svarer til omkring 9 procent af ansøgerne i 2023, hvor 33.916 landmænd søgte om tilskud.

Læs også