Hjælp os med at blive bedre - og vind et abonnement til Effektivt landbrug

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

I vores ugeaviser dækker vi på disse sider hver uge EU’s fælles landbrugspolitik – den såkaldte CAP. Det har vi faktisk gjort siden 2019.

Siden da er en ny reform både blevet forsinket, forhandlet på plads og trådt i kraft. Og vi har været med hele vejen fra da diskussionen om reformen startede, til forhandlingerne var i fuld gang, og til man i Danmark skulle finde ud af, hvordan de nye regler skulle implementeres.

I dag følger vi stadig tæt, om de nye regler fungerer efter hensigten, og om noget måske skal laves om eller justeres.

Svar på spørgeskema

Vi har brug for jeres holdning for at høre, hvad vores læsere synes om vores dækning, så vi kan blive endnu bedre i fremtiden til at dække hvilke problemer, der er med EUs landbrugspolitik, hvilke muligheder den giver og ikke mindst, hvad kommende ændringer kommer til at betyde.

Derfor opfordrer vi vores brugere til at gå ind på hjemmesiden capidanmark.dk og tryk på fanen «spørgeskema«. Her kan man besvare vores brugerundersøgelse, så vi kan få mere at vide om, hvordan vores læsere gerne vil informeres om EU's landbrugspolitik, og hvad de synes om den nuværende dækning på disse sider.

Alle, der deltager i undersøgelsen, vil deltage i konkurrencen om at vinde et års abonnement af avis, Effektivt Landbrug, der udkommer fem dage om ugen.

Masser af information

På capidanmark.dk kan du også læse alle vores tidligere artikler fra disse EU-sider samt høre vores EU-podcasts, hvor vi afsnit for afsnit sammen med fagfolk afdækker et nyt område af de nye regler for EU's landbrugsstøtte. Du kan blandt andet høre om ny støtte til græsprotein, hvordan de nye bioordninger påvirker dansk landbrug og meget mere.

Og så kan du altså vinde et års avisabonnement. Hvis bare du bruger fem minutter på at hjælpe os med vores EU-dækning. Vi vil sætte pris på feedbacken, så vi bliver i stand til at informere om det landbrugspolitiske i EU på den måde, som vore læsere ønsker det.

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også